Tiến Lên Thân Hữu 1.1.56 APK

apk ludo

Tiến Lên Thân Hữu Tiến lên là một tựa game bài nhận được sự hoan nghênh rộng rãi từ người Việt Nam, tổng cộng có 52 lá, mỗi người 13 lá, dựa vào quy tắc người nào hết bài trước trên tay sẽ chiến thắng!Không giống như những game Tiến lên khác trên thị trường,…

Tiến Lên Thân Hữu

Tiến lên là một tựa game bài nhận được sự hoan nghênh rộng rãi từ người Việt Nam, tổng cộng có 52 lá, mỗi người 13 lá, dựa vào quy tắc người nào hết bài trước trên tay sẽ chiến thắng!
Không giống như những game Tiến lên khác trên thị trường, Tiến Lên Miền Nam – Tiến Lên Thân Hữu có những thiết lập nhân vật rất tinh xảo, bàn chơi đẹp mắt và hoà âm tiếng Việt rất hay, gồm nhiều nhân vật để bạn lựa chọn, khi bạn chơi bài sẽ trải nghiệm được sự thú vị về vai trò của nhân vật. Xu miễn phí trong phần Phát thưởng lớn mỗi ngày, sẽ cho bạn trải nghiệm miễn phí đến bản chất lượng của game Tiến Lên online.
Đặc sắc của game:
-Tặng xu miễn phí mỗi ngày, không cần tiêu khoảng tiền nào vẫn có thể vui vẻ chơi cả ngày.
-Tuỳ ý chơi cùng với người chơi thật trên mạng, thú vị như chơi mặt đối mặt với bạn bè.
-Gồm nhiều nhân vật đẹp mắt để bạn lựa chọn, trải nghiệm niềm vui khi nhập vai nhân vật.
-Bạn có thể tuỳ chọn tham gia phòng chơi cấp bậc khác nhau.
-Cách chơi phù hợp nhất cho người bản địa.Progression is a card game that has been widely acclaimed by the Vietnamese, with a total of 52 cards, 13 cards each, based on the rule whoever comes first in hand wins!
Unlike other Progression games on the market, Tien Len South – Tien Len Than Huu has very sophisticated character settings, beautiful tables and very good Vietnamese harmony, including many characters for you to choose from. choose, when you play cards will experience the fun of the character’s role. Free coins in Big Rewards every day, will give you a free experience to the quality of the game Tien Len online.
Features of the game:
Free coins every day, no need to spend any money can still have fun playing all day.
-Additionally play with real players online, fun like playing face-to-face with friends.
– Including many beautiful characters for you to choose from, experience the joy of playing the character.
-You can optionally join different tiered game rooms.
-The game is most suitable for native people.

Download APK(60.14 MB)

This article comes from the Internet and does not representludo supremePosition, please indicate the source for reprinting:https://www.zimorodek.com/8660/tien-len-than-huu-1-1-56-apk/

ludo ninja