your location front page ludo

Team Sport 4k v5.0.1 APK for Android download

apk ludo

Đơn giản và nhẹ nhàng!Tương thích với điện thoại thông minh, máy tính bảng, TV Android và TV TV.Khả năng tương thích: Te

Đơn giản và nhẹ nhàng!Tương thích với điện thoại thông minh, máy tính bảng, TV Android và TV TV.
Khả năng tương thích: Team Sport 4K tương thích với tiêu chuẩn IPTV nói chung và cũng tương thích với M3U, M3U8, XSPF, WPL, ASX và PLS, nó Cũng tương thích với Android TV và điều khiển từ xa, nghĩa là bạn có thể sử dụng trong hộp Android mà không gặp sự cố!
Mục tiêu của việc đơn giản: Đội thể thao 4K được thực hiện để đơn giản, tôi đã thấy, khi chúng ta sử dụng Những người chơi Mirabolishing này và với nhiều tùy chọn trên TV Android hoặc TV TV với điều khiển từ xa rất phức tạp, bạn sẽ không gặp vấn đề này với Team Sport 4K!

Download APK(87.9MB)

This article comes from the Internet and does not representludo supremePosition, please indicate the source for reprinting:https://www.zimorodek.com/4708/team-sport-4k-v5-0-1-apk-for-android-download/

ludo ninja